Specjalizacja

Pracuje w obszarze coachingu kariery, budowania marki osobistej, badania predyspozycji behawioralnych, odkrywaniu zasobów, rozwoju kompetencji miękkich, budowania zespołów w oparciu o mocne strony i mentoringu młodych menedżerów.

Szkoli w obszarze świadomego budowania ścieżki kariery, kierowania i budowania zespołów w podejściu coachingowym oraz prowadzi warsztaty rozwoju osobistego m.in. dla Uniwersytetu Otwartego SGGW w Warszawie.

Wspiera osoby, które czują się niespełnione zawodowo, w odnalezieniu sensu i radości w pracy, a dzięki temu równowagi w życiu osobistym

Anna Cichowska

Wykładowca

Certyfikaty i uprawnienia

Dyplomowana coach, zrzeszona w Klubie Izby Coachingu, certyfikowana i akredytowana trenerka neuropsychologii PRISM – badania naturalnych preferencji zachowań. 

Ekonomistka w obszarze bankowości i rachunkowości. Praktyk zarządzania wspierania w rozwoju ludzi, bazującym na ich mocnych stronach. 

Mówczyni inspiracyjna i członkini Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce.

Misja (wartości)

Wspiera osoby, które czują się niespełnione zawodowo, w odnalezieniu sensu i radości w pracy, a dzięki temu równowagi w życiu osobistym.

Prowadzi konsultacje, webinary, warsztaty i szkolenia online oraz offline. Pracuje z grupami oraz indywidualnie.

Dodatkowe informacje

Autorka e-booka, artykułów o tematyce związanej z budowaniem spełnionej kariery zawodowej i przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu oraz poczuciem własnej wartości.

Prywatnie spełniona kobieta i szczęśliwa mama trójki dzieci.

W życiu towarzyszy jej myśl, że szczęście możliwe jest tylko wtedy, gdy żyje się w zgodzie z samym sobą

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.annacichowska.pl.

© 2023 – Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości

Scroll to top