Czy spółka musi mieć prezesa zarządu?

Czy prezes w firmie to obowiązek ? Kto rządzi w firmach, w których nie ma prezesa ? Pytania, które często padają, wśród osób, które nigdy same nie prowadziły firmy lub nie zasiadały wysoko w jej szeregach.

Często uważa się, że prezes i członek zarządu to dwa różne stanowiska w spółce z o.o. Wyjaśnimy to w artykule.

Zarząd to obowiązkowy organ w spółkach akcyjnych i z o.o. składający się z osób fizycznych powołany poprzez zgromadzenie wspólników. Funkcja musi być powierzona co najmniej 1 osobie. Nie ma określonej górnej granicy osób.

Zarząd ma przede wszystkim dwa obowiązki:

  • prowadzić spółkę poprzez podejmowanie decyzji wewnętrznych przedsiębiorstwa, oraz
  • reprezentować spółkę – występując w jej imieniu przed sądami, kontrahentami czy urzędami.

Członkowie zarządu mają równe prawa do prowadzenia i reprezentacji spraw spółki. W zarządach wieloosobowych w praktyce rozdzielane są zakresy obowiązków, natomiast z punktu widzenia przepisów każdy może zajmować się działaniami spółki.

Warto wyjaśnić, że członek zarządu i wspólnik to nie jest to samo. To wspólnicy mianują zarząd i oczywiście na to stanowisko mogą wskazać siebie. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wskazały zupełnie inne osoby. Warto zaznaczyć, że wspólnikiem nie musi być osoba fizyczna, a np. inna spółka.

Zgodnie z przepisami do założenia spółki potrzebne są dwa organy: zgromadzenie wspólników i zarząd. Nie ma obowiązku powoływania prezesa w spółce. 

Mianowanie członka zarządu na prezesa, w żaden sposób nie zwiększa jego uprawnień. Jedyna możliwość zwiększenia uprawnień prezesa jest poprzez odpowiedni zapis w umowie spółki.

Sam fakt objęcia funkcji prezesa nie poszerza jego kompetencji względem pozostałych członków zarządu, ponieważ z punktu widzenia prawa, wszyscy są równi. 

W praktyce stanowisko prezesa rozumie się jako lidera. Często w spółkach, gdzie zarząd jest jednoosobowy nadaje się funkcje prezesa, aby zaznaczyć stanowisko.

Polecane posty

Baza wiedzy
Magda Ciesielska
Wsparcie dla kredytobiorców czeka na podpis Prezydenta

7 lipca br. Sejm przyjął ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom zawierającą przepisy o wsparciu kredytobiorców. Ustawa wydłuża również działanie tarcz antyinflacyjnych, które obowiązywać będą do 31 października 2022 r.

Czytaj dalej»

© 2023 – Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości

Scroll to top