Jak długo trzeba przechowywać dokumenty firmowe ?

Większość przedsiębiorców zapytanych o termin przechowywania dokumentacji prawie automatycznie odpowie 5 lat.

Co do zasady mają rację, ale są wyjątki.

W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienie terminów przechowania dokumentacji firmowej.

Dokumenty przekazywane do ZUS

Rodzaj dokumentu Termin przechowywania
Dokumenty zgłoszeniowe do ZUS, np. ZUS ZUA 5 lat od daty przekazania
Dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA, raporty imienne, dokumenty korygujące – przekazane do ZUS od początku 2012 5 lat od daty przekazania
Dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA, raporty imienne, dokumenty korygujące – przekazane do ZUS do końca 2011 10 lat od daty przekazania
Zgłoszenia ZUS IWA 10 lat od daty przekazania
Dowody potwierdzające: – opłacanie za siebie samego składki na ubezpieczenie społeczne – wysokość podstawy wymiaru opłacanych za siebie składek ZUS może je skontrolować za okres od 31 grudnia 1998
Dokumentacja pracownicza: listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty pracowników, zleceniobiorców i osób współpracujących.
  • 50 lat w przypadku pracowników zatrudnionych przed 1.01.1999 – 10 lat w przypadku pracowników zatrudnionych po 1.01.2019 – 10 lub 50 lat w przypadku pracowników zatrudnionych między 1.01.1999 a 31.12. 2018

 

Dokumenty finansowe

Rodzaj dokumentu Termin przechowywania
Podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR) i ewidencja przychodów prowadzona na potrzeby rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczą
Księgi rachunkowe oraz dokumenty związane z ich prowadzeniem 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczą
Ewidencje oraz rejestry prowadzone do celów podatkowych, np. rejestry VAT, ewidencje środków trwałych, ewidencje przebiegu pojazdu (kilometrówka) 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczą
Dokumenty inwentaryzacyjne, na przykład spis z natury 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku
Deklaracje podatkowe, w tym deklaracje VAT i roczne zeznania podatkowe, np. PIT-36, PIT-36L 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku
Dowody księgowe na przykład faktury sprzedaży i zakupu, dowody wewnętrzne, faktury korygujące, noty korygujące 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku
Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe Co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie.

Polecane posty

Baza wiedzy
Magda Ciesielska
Wsparcie dla kredytobiorców czeka na podpis Prezydenta

7 lipca br. Sejm przyjął ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom zawierającą przepisy o wsparciu kredytobiorców. Ustawa wydłuża również działanie tarcz antyinflacyjnych, które obowiązywać będą do 31 października 2022 r.

Czytaj dalej»

© 2023 – Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości

Scroll to top