KIERUNEK FIRMA ONLINE to program w założeniach i celach zbliżony do projektu Kierunek Firma.

Ma on również umożliwić uczniom zapoznanie się z wybranymi firmami czy instytucjami ale w przypadku kiedy dane przedsiębiorstwo znajduje się w takiej odległości od szkoły, że uczniowie nie byliby w stanie zorganizować wycieczki do niego ani wolontariusz nie byłby w stanie przeprowadzić spotkania w szkole. Ten projekt dotyczy bardzo specyficznych firm czy branż, które położone są w określonych regionach Polski. Umożliwia np. poznanie zawodu marynarza uczniom z terenu woj. śląskiego czy małopolskiego, czy też poznanie stylu pracy górników przez młodzież z woj. pomorskiego czy zachodniopomorskiego.

Założeniem programu KIERUNEK FIRMA ONLINE jest kontakt wolontariusza z młodzieżą przez dowolny komunikator, w celu realizacji e- spotkania w formie połączenia on-line.

Jak wygląda przygotowanie e-spotkania?

 1. Szkolny koordynator:
  • nawiązuje kontakt telefoniczny bądź mailowy z firmą/instytucją i przekazuje informacje na temat celu i zasad udziału w programie
  • pozyskuje dane niezbędne do rejestracji firmy/instytucji na stronie internetowej programu:
   • nazwa firmy czy instytucji,
   • imię i nazwisko wolontariusza – przedstawiciela firmy/instytucji,
   • dane kontaktowe (numer telefonu lub adres e-mail) wolontariusza
  • ustala z wolontariuszem – przedstawicielem firmy bądź instytucji szczegóły dotyczące przeprowadzenia e-spotkania przez dowolny komunikator w celu realizacji online programu Otwarta firma:
   • termin
   • godzina
   • czas trwania spotkania
   • tematyka
   • poziom edukacyjny uczniów
  • przygotowuje uczniów do e-spotkania:
   • informuje, kto będzie na e-spotkaniu,
   • zapoznaje z tematyką e-spotkania,
   • zachęca uczniów do przygotowania pytań, na które mogą uzyskać rzetelne odpowiedzi od praktyka biznesu.
 2. Wolontariusz – przedstawiciel firmy bądź instytucji również może z własnej inicjatywy:
   • nawiązać kontakt telefoniczny lub mailowy ze szkołą w celu złożenia oferty przeprowadzenia e-spotkania w ramach programu Otwarta firma
   • ustalić ze szkolnym koordynatorem szczegóły dotyczące przeprowadzenia e-spotkania.

Proponowany przebieg e-spotkania

 1. Wolontariusz:
  • krótko zapoznaje uczniów z działalnością swojej firmy/instytucji ustnie lub w formie prezentacji bądź filmiku
  • przedstawia doświadczenia i przemyślenia dotyczące własnej drogi zawodowej i edukacyjnej
  • realizuje temat ustalony ze szkolnym koordynatorem
  • stwarza uczniom możliwości i zachęca do zadawania pytań.

Kwestie techniczne

E-spotkanie można zorganizować za pośrednictwem dowolnego narzędzia, w zależności od preferencji szkolnego koordynatora i wolontariusza. Obecnie wiele tych narzędzi jest dostępnych w rozszerzonych wersjach, bezpłatnie:

 • Zoom – założenie konta, umawianie i prowadzenie spotkań do 40 min. ze 100 uczestnikami.
 • GoToMeeting – założenie konta, umawianie i prowadzenie spotkań do 40 min. z 3 użytkownikami.
 • Google Hangouts – założenie konta, umawianie i prowadzenie spotkań.
 • Cisco Webex – założenie konta, umawianie i prowadzenie spotkań bez ograniczeń czasowych ze 100 użytkownikami,
 • Microsoft Teams – najczęściej wykorzystywany przez szkoły.

Każde z tych narzędzi w bezpłatnej wersji posiada:

 • połączenie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub aplikacji pobieranej na pulpit komputera/na telefon,
 • możliwość połączenia się za pośrednictwem kamery i systemu audio komputera,
 • udostępnianie swojego ekranu/widoku wybranej aplikacji uczestnikom spotkania,
 • prowadzenia rozmowy przez chat.
 

Strony internetowe za pośrednictwem których można skorzystać z w/w narzędzi:

© 2023 – Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości

Scroll to top