Z prowadzeniem firmy jest trochę jak z uprawianiem sportu.

Jeżeli chcemy uzyskiwać coraz lepsze wyniki, bić rekordy i odnosić sukcesy potrzebujemy wsparcia doświadczonej osoby, która pomoże nam w rozwoju. W sporcie jest to trener, w biznesie może być to mentor. 

 

Osoba i podejście mentora jest kluczowe w powodzeniu procesu mentoringowego. Najczęściej więc jest to doświadczony przedsiębiorca, którego sukcesy są najlepszą gwarancją umiejętności, wiedzy a także bogactwa relacji społecznych. Dobranie odpowiedniego mentora jest niezwykle ważne. Doświadczenie i kompetencje mentora powinno być adekwatne do etapu rozwoju mentorowanego. 

Najczęściej mentoringi odbywają się w trakcie konsultacji, gdzie mentor czuwa nad prawidłowym odbywaniem spotkań. Mentor uzgadnia godzinę, następnie odbywa konsultację. W takiej sytuacji mentoring jest procesem, który trwa kilka tygodni lub miesięcy. Dzięki ustaleniu kamieni milowych w rozwoju mentor może wspierać osiąganie celów i motywować do dalszych działań. W takim kształcie mentoring jest także sposobem na utrzymanie zaangażowania uczestnika.

To, czego oczekują mentorowani, bardzo często można określić dwojako – wsparcie biznesowe i doradztwo specjalistyczne, eksperckie. W tej pierwszej kategorii można zmieścić to wszystko, co określamy jako aspekty strategicznego rozwoju, procesów w biznesie, wytyczania kierunku i walidowania założeń. Jest to więc wsparcie o charakterze ogólnym. Jednak firmy często potrzebują również konkretnych wskazówek technicznych. Jak prowadzić marketing, ułożyć procedury związane z RODO, prowadzić rachunki zarządcze czy eksportować poza teren UE – na te wszystkie pytania odpowiadają eksperci w prowadzonych przez nas programach mentoringowych. Oznacza to, że budując skład mentorski, zawsze staramy się wymieszać strategów z ekspertami merytorycznymi tak, aby pokryć oba zakresy tematyczne.

© 2023 – Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości

Scroll to top