Nawigacja relacji pozwoli Ci spojrzeć z szerszej perspektywy na zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi zarówno w kontekście rozwoju zespołu, jak również kierowania całym przedsiębiorstwem. Kompetencje zdobyte dzięki współpracy z wykładowcami Instytutu Rozwoju Biznesu i Rachunkowości umożliwią Ci zbudowania skutecznie funkcjonującej kadry pracowniczej, która jest fundamentem do osiągania pozytywnych wyników biznesowych. Kursy i szkolenia z obszaru Human Resources to źródło kompleksowej wiedzy z zakresu:

– nowoczesnych metod rekrutacji;

– metod facylitacji pracowników;

– rozwiązywania konfliktów w zespole;

– przeprowadzania ocen okresowych;

– motywowania i zaspakajania potrzeb pracowników.

Z Nawigacją relacji skutecznie zwerbujesz załogę do Twojego okrętu. 

© 2023 – Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości

Scroll to top