Akademia Przedsiębiorcy to cykl warsztatów motywacyjno-edukacyjnych skierowanych do polskich przedsiębiorców. To nowatorski program kreowania przedsiębiorczości, ukierunkowany na kształtowanie kompetencji, rozwój postaw i zachowań przedsiębiorczych.

 

Akademia trwa 5 tygodni i odbywa się raz w tygodniu w czwartek w godzinach 16.30-19:00.

 

Najbliższe spotkania:

11.01.2024

18.01.2024

25.01.2024

01.02.2024

08.02.2024

750.00

Celem akademii jest kształcenie profesjonalistów gotowych do realizacji swoich pomysłów biznesowych oraz przygotowane do pełnienia roli liderów w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach.

W ramach kursu odbędzie się cykl 5 spotkań mających pokazać, że decyzja o pójściu własną drogą rozwoju zawodowego opartego na aktywności biznesowej może stać się interesującą alternatywą.

 

Dostajesz kompleksowe wsparcie w uporządkowaniu głównych obszarów zarządzania w swojej firmie.

W efekcie programu rośnie skuteczność działania, jest większa przewidywalność finansowa, zostają uporządkowane relacje z klientami i pracownikami, a Twoje przedsięwzięcia są zarządzane planowo i przy pomocy sprawdzonych narzędzi.

 

Korzyści dla uczestnika: 

  • zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości,
  • rozwinięcie kompetencji niezbędnych w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy, 
  • poznanie własnego potencjału osobistego oraz możliwości jego rozwoju,
  • rozwoju kompetencji miękkich, w tym szeroko pojętych kompetencji przywódczych,
  • możliwość skorzystania z interaktywnych narzędzi wspierających rozwój umiejętności menadżerskich,
  • zbudowanie sieci przydatnych kontaktów biznesowych,Program szkolenia:

 

Moduł 1  

Psychologia lidera – nieadekwatne zarządzanie emocjami prowadzi do złych decyzji i utraty okazji biznesowych. W tym module zajmiemy się rozpoznawaniem i zarządzaniem swoimi emocjami. Odkryjesz, jak Twoje schematy działania, wartości, nawyki, przekonania wpływają na relacje i zadania. Wyznaczysz cele i etapy ich realizacji.

 

Moduł 2 

Sprzedaż i marketing – spontaniczne i nieuporządkowane zarządzanie prowadzi do bałaganu w relacjach z klientami, tracenia okazji na sprzedaż oraz niskiej jakości, Określenie lejka sprzedaży, wdrożenie i codzienne używanie narzędzia CRM do zarządzania sprzedażą i relacjami z klientami.

 

Moduł 3 

Zarządzanie finansami  – nieskuteczne przewidywanie sytuacji finansowej i zbyt niska dyscyplina finansowa wprowadza nadmierne ryzyko i stres do firmy. W tym module dowiesz się jak zacząć zarządzać finansami, jakie dane można uzyskać z księgowości i jak je czytać.

 

Moduł 4 

Strategia i model biznesowy – działanie ad hoc i brak jasnego celu powoduje zbyt wolny rozwój i marnotrawienie okazji i zasobów. Zbyt słabe trzymanie się zasad zarządzania projektami powoduje bałagan, opóźnienia, koszty, przemęczenie, złą atmosferę i odbija się na jakości. W tym module określimy cele strategiczne oraz inicjatywy i terminy służące do ich osiągnięcia. Poznamy strategie budowania szablonu modelu biznesowego i ustalanie celów strategicznych do ich realizacji. Omówimy jak tworzyć karty projektów i harmonogram do każdego istotnego przedsięwzięcia. 

 

Moduł 5 

Współpraca z zespołem i komunikacja – nieuporządkowane sprawy pracownicze kreują brak odpowiedzialności i chaos, a niejasne komunikaty i brak skutecznych kanałów rozpowszechniania informacji obniża morale pracowników i powoduje gorsze wyniki firmy. W tym module poznamy sposoby na tworzenie zakresu zadań na każde stanowisko w firmie, omówimy regularną ocenę okresową pracowników i stworzenie  indywidualnych planów rozwojowych. Zajmiemy się stworzeniem i dobrym zarządzanie repozytorium wiedzy i systemu przekazywanie informacji wewnątrz firmy i na zewnątrz. 

 

 

Dla kogo jest to szkolenie:

  • Dla osób pragnących rozpocząć swoją przygodę z biznesem
  • Dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
  • Dla osób będących przed ważnym życiowym wyborem i chcących dokonać w życiu zmiany.
  • Dla każdego zainteresowanego przedsiębiorczością

 

Informacje organizacyjne:

 

Wymagania:

Komputer lub urządzenie mobilne do pracy zdalnej, kamera, mikrofon oraz stabilny dostęp do Internetu.

 

Wykładowca:

Magdalena Ciesielska

 

Informacje dodatkowe:

kontakt@irbir.pl

tel. 570-840-760

 

Cena: 750,00 zł (w tym 23% VAT)

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

© 2023 – Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości

Scroll to top