• predyspozycje zawodowe i możliwości pracy,
  • wypalenie zawodowe i sposoby poradzenia sobie z nim,
  • preferencje zachowań i ich wpływ na skuteczność zawodową,
  • jak efektywnie wykorzystywać swój potencjał,
  • jak przygotować skuteczne CV.

Powyższe zawierają odpowiednie testy i ich omówienie podczas konsultacji.

350.00

© 2023 – Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości

Scroll to top