Szkolenie z zakresu rejestrowania i prowadzenia działalności zarobkowej (gospodarczej i odpłatnej pożytku publicznego) przez stowarzyszenia i fundacje.

Omówienie regulacji prawnych działalności statutowej odpłatnej i działalności gospodarczej.

 

14 grudnia 2023r

Godziny zajęć: 16:30 – 19:00 w czwartek

Kurs odbywa się 100% on-line

300.00

Celem szkolenia jest poznanie różnic pomiędzy działalnością statutową odpłatną oraz działalnością gospodarczą, omówienie obowiązków sprawozdawczych organizacji oraz zapoznanie się z procedurami uzyskania statusu organizacji statusu pożytku publicznego.

Korzyści dla uczestnika:

 • omówimy jakie działania mogą być podejmowane przez NGO w ramach działalności gospodarczej a jakie w ramach odpłatnej,
 • poznamy różnice między działalnością odpłatną a działalnością gospodarczą,
 • omówimy procedury rejestracyjne,
 • dowiemy się jakie obowiązki finansowe i sprawozdawcze są związane z podjęciem działalności gospodarczej przez NGO,
 • jakich błędów warto unikać prowadząc NGO.

Program szkolenia:

DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA I ODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI

 1. Działalność statutowa organizacji.
 2. Działalność nieodpłatna.
 3. Działalność odpłatna.
 4. Działalność gospodarcza.
 5. Przykłady działalności statutowej i gospodarczej.

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE ORGANIZACJI

 1. Sprawozdanie merytoryczne OPP.
 2. Sprawozdanie merytoryczne stowarzyszenia.
 3. Sprawozdanie z działalności fundacji.
 4. Sprawozdanie finansowe.

UZYSKANIE STATUSU ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 1. Tryb uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego. Niezbędne zmiany w dokumentach organizacji i w jej funkcjonowaniu.
 2. Uprawnienia i obowiązki organizacji pożytku publicznego.
 3. Możliwość uzyskania środków z odpisu 1,5% podatku dochodowego i obowiązki z tym związane. Kampania reklamowa ze środków z 1,5%.
 4. Kontrola w OPP.
 5. Za co można utracić status OPP.

Dla kogo jest to szkolenie? 

 • Dla osób, którzy chcą nauczyć się prowadzić organizację pozarządową lub  planują założenie organizacji pozarządowej
 • Dla osób, które samodzielnie chcą rozliczać organizacje i wypełnić obowiązki formalne i dokumentacyjne
 • Dla osób zajmujących się finansami organizacji i chcą poszerzać własną wiedzę.

Informacje organizacyjne:

Wymagania:

Komputer lub urządzenie mobilne do pracy zdalnej, kamera, mikrofon oraz stabilny dostęp do Internetu.

Wykładowca:

Magdalena Ciesielska

Informacje dodatkowe:

kontakt@irbir.pl

tel. 570-840-760

Cena: 300,00 zł (w tym 23% VAT)

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

© 2023 – Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości

Scroll to top