Nauczenie się prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów pozwoli Ci na zdobycie nowej kompetencji i uchroni przed kosztownymi błędami przy jej prowadzeniu.

Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów, jak również wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do księgowania zdarzeń gospodarczych, zamknięcia miesiąca i ustalenia zobowiązań podatkowych.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem podczas których uczestnicy wspólnie z prowadzącym dokonują zapisów w podatkowej książce przychodów i rozchodów, przygotowują deklaracje rozliczeniowe PIT i VAT oraz ZUS. Szkolenie odbywa się przy pomocy programów grupy INSERT.

 

Start  15 luty 2024 r.

Czas trwania: 15 luty 2024 r – 21 marzec 2024 r.

Godziny zajęć: 16:30 – 19:00 w czwartek

Terminy spotkań:

 • 15 luty 2024 r
 • 22 luty 2024 r
 • 29 luty 2024 r
 • 07 marzec 2024 r
 • 14 marzec 2024 r
 • 21 marzec 2024 r

 

Kurs odbywa się 100% on-line.

1,200.00

Program szkolenia:

 1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Rodzaje, podział i pojęcie podatków w działalności gospodarczej  – wybrane zagadnienia z prawa podatkowego, ordynacji podatkowej.
 3. Karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
 4. Obowiązek i zasady prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz wybór metody opodatkowania.
 5. Dowody księgowe i ich klasyfikacja.
 6. Źródła przychodów i ich ewidencja.
 7. Koszty uzyskania przychodów, rodzaje kosztów oraz sposób ich księgowania.
 8. Ewidencje dodatkowe i obowiązek ich prowadzenia.
 • Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne: wycena i przyjęcie do użytkowania, metody amortyzacji, likwidacja, oraz rozliczenie kosztów sprzedaży.
 • Samochód w firmie.
 • Delegacja, a podróż służbowa (krajowa, zagraniczna).
 • Inwentaryzacja, wycena zapasów.
 • Wynik na działalności gospodarczej.
 • Odliczenie straty z lat ubiegłych.
 • Likwidacja działalności gospodarczej.
 1. Księgowanie zdarzeń gospodarczych we wzorcowym miesiącu, obliczenie zaliczki na podatek dochodowy (metoda liniowa, w skali).
 2. Zamknięcie roku, rozliczenie podatku (metoda liniowa, w skali) oraz rozliczenie straty z lat ubiegłych.
 3. Podatek od towarów i usług (VAT).
 • Zwolnienia.
 • Rejestracja podatnika.
 • Dostawa towarów i świadczenie usług.
 • Dokumentacja: faktury, rejestry.
 • Powstanie obowiązku podatkowego.
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
 • Import, eksport.
 • Deklaracje i informacje podsumowujące, zapłata podatku.
 • Kasy rejestrujące.
 • Rozliczenie VAT samochodu osobowego.
 • Zadania praktyczne, sporządzenie rejestrów VAT i deklaracji miesięcznej oraz informacji podsumowującej.

Dla kogo jest to szkolenie? 

 • Dla przedsiębiorców, którzy chcą nauczyć się prowadzenia księgowości swojej firmy.
 • Dla osób, które planują założenie własnej firmy i chcą nauczyć się księgowości.
 • Dla księgowych, którzy wiążą swoją przyszłość z uproszczoną księgowością.
 • Dla osób, które samodzielnie chcą prowadzić podatkową książkę przychodów i rozchodów.

Wymagania:

Komputer lub urządzenie mobilne do pracy zdalnej, kamera, mikrofon oraz stabilny dostęp do Internetu.

Wykładowca:

Magdalena Ciesielska

Informacje dodatkowe:

kontakt@irbir.pl

tel. 570-840-760

Cena: 1 200,00 zł (w tym 23% VAT)

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

© 2023 – Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości

Scroll to top