• pomoc psychopedagogiczna – w rozwiazywaniu problemów
  • motywowanie i angażowanie współpracowników
  • pomoc w wypracowywaniu kompetencji liderskich
  • sprawne przejście przez zmianę
  • tutoring rozwojowy
  • tworzenie kreatywnych CV

350.00

© 2023 – Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości

Scroll to top