Biuro rachunkowe to nie tylko biznes, relacje, kontakty z klientami, współpraca z pracownikami, oprogramowania, procedury i dobre praktyki. To również presja czasu, stres czy wykonujemy pracę właściwie, problemy z dostępem do właściwej rzetelnej informacji. 

 

Mentoring Menadżera Biura Rachunkowego to projekt skierowany do właścicieli i kierowników biur rachunkowych, którego celem jest zwiększenie tempa rozwoju i poprawienia jakości pracy Biura.  Wsparcie w nawigacji firmy, aby znalazła się na właściwym kierunek.

Podczas partnerskiej relacji z właścicielem biura stawiamy na odkrywaniu i rozwijaniu jego potencjału w kulturze organizacyjnej biura.

Celem mentoringu jest skrócenie proces nauki zarządzania biurem rachunkowym, przyspieszenie  procesu rozwijania biura, poprzez pokazywanie pewnych ścieżek, przykładów sytuacji, gdzie odpowiednie zachowania przyniosą właściwe rezultaty.

6,000.0015,000.00

W trakcie mentoringu pracujemy nad:

  • pasją prowadzenia biura rachunkowego i pogodzenia z życiem osobistym,
  • stworzenia nowoczesnego biura rachunkowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
  • pozyskiwaniem nowych klientów i wdrożenia procedur obsługi zyskując komfort pracy i zadowolenie klientów,
  • prowadzeniem rozmów z trudnymi klientami,
  • wycenianiem usługi księgowe i negocjowaniem ceny,
  • budową samodzielności i odpowiedzialności pracowników,
  • dbałością o wizerunek i budowaniem marki biura.

Zakres tematyczny mentoringu

    I, II, III, Sesja zjazdowa

          Poznanie siebie i swoich predyspozycji prowadzenia biura rachunkowego. Określenie celi i drogi ich realizacji.

    IV, V Sesja zjazdowa

          Ustalenie organizacji pracy w biurze rachunkowym: obieg dokumentów,  przechowywanie i archiwizowanie dokumentów, procedury:  ochrony danych

          osobowych, AML, schematów podatkowych.

          Organizacja systemu kontroli wewnętrznej w biurze rachunkowym.  

     VI Sesja zjazdowa

          Budowanie zespołu pracowniczego: fazy rozwoju pracownika i ich znaczenie w budowaniu zespołu, hierarchia w zespole i zakres obowiązków

          poszczególnych pracowników, integracja pracowników. Delegowanie zadań.

     VII/VIII Sesja zjazdowa

          Przygotowanie podstawy dokumentacji funkcjonowania biura rachunkowego.  Budowanie wizerunku biura rachunkowego, współpraca z klientem oraz

          wycena usług księgowych. 

Autorski mentoring składa się z ośmiu sesji zgodnych z harmonogramem.

Mentoring odbywa się w Gdańsku lub on-line.

W zależności od potrzeb możesz wybrać jeden z trzech pakietów:

Basic, Premium lub Master.

© 2023 – Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości

Scroll to top