Organizacja biura rachunkowego to szkolenie obejmujące najważniejsze obszary, mające wpływ na sukces biura rachunkowego:

 • prowadzenie i organizacja biura rachunkowego,
 • rozwój osobisty,
 • zarządzanie pracownikami,
 • komunikacja i współpraca z klientami.

Terminy spotkań:

 • 16 stycznia 2024 r. 
 • 17 stycznia 2024 r.
 • 31 stycznia 2024 r.
 • 06 luty 2024 r. 

Godziny zajęć: 16:30 – 19:00

Kurs odbywa się 100% on-line.

1,500.00

Celem kursu jest rozwój usług księgowych o wysokiej jakości poprzez nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym im na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenie ich na jakościowo najwyższym poziomie, z praktycznym stosowaniem zasad etyki.

W trakcie szkolenia dowiesz się jak z pasją prowadzić biuro rachunkowe i pogodzić je z życiem osobistym. Omówimy elementy stworzenia nowoczesnego biura rachunkowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz jak budować samodzielność i odpowiedzialność pracowników.
 

Korzyści dla uczestnika:

 • opanowanie umiejętności umożliwiających efektywne prowadzenie biura rachunkowego lub kancelarii podatkowej,
 • nabycie umiejętności pracy księgowego na stanowiskach decyzyjnych,
 • przyswojenie zasad analizy, interpretacji i prezentacji obowiązujących aktów prawnych, które mają istotny wpływ na pracę głównego księgowego,
 • przyswojenie reguł nowoczesnej rachunkowości, kontroli wewnętrznej.

Program kursu:

 1. Podstawy prawne funkcjonowania biura rachunkowego
 • odpowiedzialność i obowiązki związane z prowadzeniem biura rachunkowego,
  1. ochrona danych osobowych,
  2. przeciwdziałanie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu,
  3. ubezpieczenie OC biura rachunkowego,
  4. odpowiedzialność karno-skarbowa przy świadczeniu usług księgowych,
 • procedura założenia firmy w zależności od formy prawnej  – zgłoszenia obowiązków  – CEiDG/KRS, ZUS, US, PIP, PFRON, GUS,
 • zasady zawierania umów na świadczenie usług prowadzenia ksiąg rachunkowych i innych.

2. Organizacja biura rachunkowego

 • struktura organizacyjna, zakres kompetencji i odpowiedzialności,
 • organizacja pracy w biurze rachunkowym ,
  1. obieg dokumentów, 
  2. przechowywanie i archiwizowanie dokumentów,
  3. procedury, np. ochrona danych osobowych,
 • organizacja systemu kontroli wewnętrznej w biurze rachunkowym, 
 • zasady współpracy  ze zleceniodawcami i organami kontrolującymi, 
 • etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych,
 • współpraca z bankami i innymi instytucjami.

3. Budowanie zespołu w biurze rachunkowym

 • etapy tworzenia i organizacji zespołu,
 • kierowanie zespołem na kolejnych etapach rozwoju,
 • stadia organizacji pracy zespołowej,
 • komunikowanie się w organizacji.

 

Dla kogo jest to szkolenie? 

 • Dla przedsiębiorców, którzy chcą nauczyć się prowadzenia biura rachunkowego.
 • Dla osób, które planują założenie własnej firmy i chcą nauczyć się jak działa biuro rachunkowe.
 • Dla księgowych, którzy wiążą swoją przyszłość z własną firmą.
 • Dla osób, które samodzielnie chcą założyć biuro rachunkowe.

 

Wykładowca:

Magdalena Ciesielska

Informacje dodatkowe:

kontakt@irbir.pl

tel. 570-840-760

Cena: 1 500,00 zł (w tym 23% VAT)

© 2023 – Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości

Scroll to top