Poznaj techniki osiągania celów w życiu prywatnym i zawodowym oraz zbuduj osobowość człowieka szczęśliwego !

Osiąganie celów jest sztuką, której można się nauczyć.

W dzisiejszych czasach umiejętność wyznaczania i realizowania celów staje się jedną z najważniejszych kompetencji społecznych ceniona na rynku pracy i w życiu. Organizacje wytworzyły wiele mechanizmów wpływu na motywację pracowników, na uzyskiwanie od nich coraz większego zaangażowania, kompetencji i czasu. W życiu używamy wielu różnych strategii realizacji naszych celów. Czasami świadomie, a czasami nieświadomie, na poziomie automatycznych zachowań i schematów.

 

16 marca 2024 r.

Godziny zajęć: 09:00 – 15:00

Szkolenie odbywa się 100% on-line

1,100.00

Podczas tego szkolenia odpowiemy na pytania związane z budowaniem skutecznych strategii osiągania celów w biznesie i życiu.

Pokażemy, jak myślenie i nastawienie wpływa na motywację do działania i efekty, jakie uzyskujemy w życiu i pracy.

Zajęcia pozwalają zauważyć wpływ  procesów psychologicznych i procesów organizacyjnych, które często nam towarzyszą w interakcjach z zespołem, firmą, kooperantami i dają szansę przygotować, aby szybko uzyskać wysoki poziom skuteczności osobistej. Korzyścią jest uświadomienie sobie konsekwencji  wynikającej ze sformułowań komunikatów wewnętrznych, osobistych sterowników i poleceń, które słyszeliśmy pod swoim adresem w przeszłości.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy, która pozwoli im osiągać wyznaczone cele w wyznaczonym czasie, przy wykorzystaniu właściwych metod i narzędzi oraz przy jednoczesnym budowaniu skutecznej komunikacji z otoczeniem.

Korzyści dla uczestnika:

 • dowiesz się jak pogodzić życie zawodowe z prywatnym, aby efektywnie zarządzać różnymi obszarami i czerpać z tego jak najwięcej korzyści,
 • dowiesz się, czym właściwie jest wyznaczenie celów i jak wpływa ono na skuteczne osiąganie wyników w zespole lub całej organizacji,
 • poznasz metody zarządzania czasem, aby działać bardziej efektywnie,
 • dowiesz się jak rozwiązywać problemy, aby efektywniej osiągać cele,
 • dowiesz się, jak sformułować swój cel podstawowy i zaplanować jego realizację,
 • poznasz typy celów i ich podział ze względu na stopień szczegółowości, ważności i czas potrzebny do ich osiągnięcia,
 • poznasz skuteczne techniki podnoszących poziom motywacji w każdym obszarze,
 • poznasz metody kształtowania nawyków skutecznego działania,
 • poznasz i zrozumiesz zasady oraz narzędzia planowania, wyznaczania priorytetów i weryfikacji działań,
 • dowiesz się, jak wyeliminować „pożeraczy czasu” i dystraktorów,
 • przeanalizujesz własną efektywność,
 • opanujesz zasady konstruktywnej komunikacji ze współpracownikami i w zespole,
 • poznasz zasady skutecznego delegowania zadań,
 • zrozumiesz wpływ stresu na efektywność i organizację czasu pracy,
 • poznasz zasady dbania o wysoki poziom energii osobistej.

Program szkolenia:

1. Dowiesz się, jak możesz ustalić, co naprawdę chcesz osiągnąć:

 • jak zgodnie z wartości ustalać praktyczne kryteria oceny celów,
 • ustalisz reguły wartości,
 • określisz rolę w życiu, czyli punkt wyjścia dla celów i wyznaczania kierunków zmiany,
 • określisz ograniczające przekonania,
 • poznasz koncepcję poziomów logicznych, czyli płaszczyzny, na jakich myśli człowiek i na których dokonywać można zmian, aby efektywniej osiągać cele.

2. Poznasz techniki motywacji i wzmocnisz swoją wytrwałość:

 • autodiagnoza zasobów wspierających Twoją motywację – gdzie szukać i jak znaleźć energię do działania,
 • dowiesz się, co zrobić, by wzmocnić swoją konsekwencję w działaniu,
 • poznasz sposoby wykorzystania najważniejszych motywacyjnych mechanizmów psychologicznych,
 • wytypujesz z zestawu technik motywacyjnych te, które są dla Ciebie najbardziej adekwatne,
 • demotywacja i niepowodzenia – nauczysz się pozytywnie wykorzystywać niepowodzenia na drodze zmiany,
 • poznasz przyczyny braku efektywności — bariery w realizacji planów,
 • dystraktory – poznasz listę rozpraszaczy i jak sobie z nimi radzić,
 • czym są „pożeracze czasu” i jak wpływają na naszą wydajność,
 • co to jest prokrastynacja i techniki radzenia sobie z opóźnieniem.

3. Zrozumiesz, jak dużą rolę ma skuteczny auto-coaching w realizacji celów:

 • inwentarz Sił Charakteru, czyli co wspiera, a co nie w realizacji celów,
 • jak zadawać pytania sukcesu,
 • jak stosować model GROW do generowania możliwych rozwiązań,
 • poznasz metody usuwania ze swojego życia wybranych zachowań automatycznych i zastępowania ich pozytywnymi przyzwyczajeniami,
 • poznasz zasady planowania
  • zasada Pareto
  • zasada 60/40
  • strategia Vonneguta
  • metoda ALPEN
  • efekt piły
  • technika ABC
  • siatka pilności Eisenhowera
  • prawo Parkinsona
  • zarządzania czasem wg Covey’a
  • siła checklist

4. Dostaniesz praktyczne wskazówki o tym, jak skutecznie cele nie tylko  wyznaczać, ale też je z sukcesem realizować:

 • poznasz tajniki praktycznego stosowania metody SMART,
 • jak ominąć niebezpieczeństwa „silnej woli”,
 • jak wykorzystać to, co Cię wspiera a zneutralizować wewnętrzny sabotaż,
 • poznasz najskuteczniejsze sposoby na stworzenie pomocnego planu działań prowadzących do zamierzonych efektów,
 • stworzysz swój plan wprowadzania życiowych zmian,
 • sprawdzisz, dlaczego realizowanie celów wymaga monitorowania i stosowania rejestrów postępów,
 • przetestujesz swój plan i usuniesz lub zmodyfikujesz powstałe pułapki.

Dla kogo jest to szkolenie: 

 • dla osób pragnących skuteczniej realizować swoje cele,
 • dla pracowników, managerów, właścicieli biznesu,
 • dla osób będących przed ważnym życiowym wyborem i chcących dokonać w zmiany,
 • dla osób szukających work-life balance.

Informacje organizacyjne:

Wymagania:

Komputer lub urządzenie mobilne do pracy zdalnej, kamera, mikrofon oraz stabilny dostęp do Internetu.

Wykładowca:

Magdalena Ciesielska

Informacje dodatkowe:

kontakt@irbir.pl

tel. 570-840-760

Cena: 1100,00 zł (w tym 23% VAT)

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.

© 2023 – Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości

Scroll to top