Stań się liderem, który prowadzi efektywny zespół. Naucz się wskazywać odpowiedni kierunek, skutecznie zarządzać i wspieraj w realizacji celów. Lider przyszłości to taki, który potrafi dobrze pokierować swoim zespołem na drodze do osiągnięcia celu.

Naucz się skutecznych strategii komunikacji, pozwalających osiągnąć zamierzone cele. Jak zauważył Mahatma Ghandi „Dawniej przywództwo wynikało z siły mięśni. Dzisiaj oznacza dogadywanie się z ludźmi”.

 

27 styczeń 2024 r.

Godziny zajęć: 09:00 – 15:00

Szkolenie odbywa się 100% on-line

1,100.00

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami i technikami zarządzania zespołem, m.in. w zakresie organizacji pracy, określania priorytetów, motywowania zespołu, stylów kierowania i przewodzenia, identyfikacja własnych predyspozycji w kierowaniu zespołem oraz rozwijanie umiejętności budowania i kierowania zespołem pracowniczym.

 

Korzyści dla uczestnika:

 • poznasz rolę lidera, aby efektywnie osiągnąć cele,
 • zwiększysz samoświadomość własnego stylu zarządzania, aby prowadzić zwycięskie zespoły,
 • wypracujesz styl przywództwa spójny z Tobą,
 • zyskasz większą świadomość siebie,
 • przeprowadzisz indywidualną diagnozę Twojego stylu przywódczego oraz otoczenia, w jakim działasz,
 • poznasz nowoczesne modele przywództwa
 • zdobędziesz wiedzę, jak korzystać z potencjału władzy,
 • będziesz lepiej przygotowany do zastosowania zasad przywództwa w praktyce dnia codziennego,
 • pokonanie barier w krytycznej analizie własnych zachowań.

 

Program szkolenia:

 1. Analiza potencjału i otoczenia
 • wpływ kultury organizacyjnej
 • zmiany społeczne i pokoleniowe
 • praca w zespołach rozproszonych a rola przywódcy 
 • dynamika otoczenia gospodarczego
 • indywidualna diagnoza stylu przywództwa
 • diagnoza wartości osobistych 
 • rozpoznawanie źródeł władzy
 • osobisty styl działania
 • destrukcyjne i konstruktywne rolę przywódcy 
 • definiowanie siebie i swoich celów w roli przywódcy
 1. Modele przywództwa
 • przywództwo sytuacyjne SLII
 • przywództwo EQ – 6 typów przywódczych
 • przywództwo transakcyjne
 • przywództwo transformacyjne
 • przywództwo Kaizen i Lean
 • przywództwo wartości
 • turkusowe przywództwo przyszłości
 • zdefiniowanie swojego stylu przywództwa – kluczowe obszary koncentracji, wartości i cele
 1. Budowanie wizerunku lidera
 • 7 nawyków skutecznego działania przywódcy według Covey’a
 • archetypy liderów
 • piramida EQ
 • wpływ samoświadomości na relacje zawodowe/sposoby podnoszenia jej poziomu
 • samokontrola i jej wykorzystanie w sytuacji stresu
 • automotywacja – kotwice Edgara Scheina / CSR
 • podtrzymywanie i ewolucja stylu przywództwa
 1. Rodzaje kultur organizacyjnych i ich tworzenie.

 

Dla kogo jest to szkolenie:

 • dla menedżerów i przedsiębiorców którzy chcą skuteczniej prowadzić zespół
 • dla osób, które chcą realizować się w przywództwie i zarządzaniu swoim zespołem.
 • dla osób chcących dalej się rozwijać
 • dla osób przechodzących życiową zmianę, szukających nowych ścieżek rozwoju.

 

Informacje organizacyjne:

 

Wymagania:

Komputer lub urządzenie mobilne do pracy zdalnej, kamera, mikrofon oraz stabilny dostęp do Internetu.

 

Wykładowca:

Magdalena Ciesielska

 

Informacje dodatkowe:

kontakt@irbir.pl

tel. 570-840-760

 

Cena: 1100,00 zł (w tym 23% VAT)

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.

© 2023 – Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości

Scroll to top