Skuteczne zarządzanie to również dbałość o swoją i swoich najbliższych sytuację, w tym świadoma regulacja kwestii majątkowych  na wypadek śmierci. Przepisy prawa regulują rozwiązania w tym przedmiocie, również związane z nim kwestie podatkowe.

Jest to niezwykle istotne dla każdego człowieka, który chce czuć się bezpiecznie w kwestiach majątkowych, w szczególności w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
Już od 2018r. mamy możliwość kontynuacji prowadzenia przedsiębiorstwa w przypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Procedura ustanowienia zarządu sukcesyjnego pozwala na płynne prowadzenie firmy zmarłego przedsiębiorcy do czasu załatwienia formalności spadkowych. Zaoszczędza mnóstwo stresu i pracy w tym już i tak trudnym dla bliskich okresie.

21 listopada 2023r

godz. 9.00-13.00

Szkolenie odbywa się 100 % online

500.00

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom  wiedzy z zakresu ogólnych zasad dziedziczenia oraz kontynuacji prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej tą działalność na podstawie wpisu do CEIDG, w tym wspólnika spółki cywilnej.

Dla kogo jest to szkolenie:

– dla osób zainteresowanych tematem dziedziczenia,

– dla osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz członków rodzin tych osób i potencjalnych spadkobierców,

– dla osób pełniących funkcję zarządcy sukcesyjnego,

– dla osób, dla których istotne jest bezpieczeństwo finansowe.

Program szkolenia:

 1. Sukcesja – zasady ogólne.
 • Dziedziczenie ustawowe.
 • Dziedziczenie z tytułu rozporządzeń na wypadek śmierci – testament.
 • Zachowek.
 • Przyjęcie i odrzucenie spadku.
 • Stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia.
 • Odpowiedzialność za długi spadkowe.
 • Wspólność majątku spadkowego i podział spadku.
 • Umowy dotyczące spadku.
 1. Zarząd sukcesyjny w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.
 • Zarząd sukcesyjny – ogólne pojęcie.
 • Przedsiębiorstwo w spadku.
 • Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego.
 • Wykonywanie zarządu sukcesyjnego.
 • Stosunki pomiędzy właścicielami przedsiębiorstwa w spadku a zarządcą sukcesyjnym.
 • Sprawy pracownicze.
 • Umowy cywilnoprawne.
 • Decyzje, koncesje, rejestry.
 • Zarząd sukcesyjny w przypadku śmierci wspólnika spółki cywilnej.
 • Podatki i inne daniny publiczne.
 • Odwołanie zarządcy sukcesyjnego.
 • Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego.

Wymagania:

Komputer lub urządzenie mobilne do pracy zdalnej, kamera, mikrofon oraz stabilny dostęp do Internetu.

Wykładowcy:

Ila Iris Knapczyk

Informacje dodatkowe:

kontakt@irbir.pl

tel. 570-840-760

Cena: 500,00 zł (w tym 23% VAT)

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

© 2023 – Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości

Scroll to top