Konflikty jest czynnikiem aktywizującym, integrującym, stwarzającym warunki do zdobywania kompetencji interpersonalnych, w tym takich umiejętności, jak tolerancja i dochodzenie do kompromisu. Konflikty uczą nas społecznego współżycia w wyrażaniu swojej opinii czy stanowiska. Szkolenie pozwoli na przyjrzenie się konfliktom i zrozumienie ich zasad oraz da narzędzia do radzenia sobie z pojawiającymi się konfliktami.

21 stycznia 2024 r.

Godziny zajęć: 09:00 – 15:00

Szkolenie odbywa się 100% on-line

1,100.00

To czy konflikt będzie miał konstruktywny wpływ na zarządzaną organizację czy zespół ludzi zależy głównie od umiejętności lidera i przywódcy. Złe zarządzanie konfliktem doprowadza do powstania zaburzonych postaw, napięcia i walk – otwartych i tych ukrytych objawiających się sabotażem, bojkotem, szykanami.

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania konfliktem, poprzez, udrożnienie komunikacji, przyjęcie postaw integracyjnych, wypracowanie strategicznych rozwiązań menedżerskich.

Korzyści dla uczestnika:

 • nauczysz się rozpoznawać otwarte i ukryte źródła konfliktów oraz pierwsze objawy konfliktów,
 • poznasz swój styl rozwiązywania konfliktów,
 • opracujesz listę wyzwalaczy konfliktów w Twoim zespole,
 • poznasz zalety konstruktywnego konfliktu i sposoby jego wykorzystania do rozwoju zespołu.

Program szkolenia:

 1. Konflikt – jego przyczyny i skutki pozytywne oraz negatywne
 2. Komunikacja przy zarządzaniu konfliktem w zespole i w organizacji
 • bariery w komunikacji i ich eliminowanie
 • unikanie napięć i nieporozumień
 • warunki skutecznego porozumiewania się w grupie
 • normy i zasady współpracy w zespole

3. Relacje w zespole. Trening prowadzenia trudnych rozmów ukierunkowanych na rozwiązanie konfliktów:

 • cykl OAPD,
 • model SMAD,
 • metoda Gordona,
 • pozycja percepcyjna.
 • diagnozowanie własnego stylu rozwiązywania konfliktów – ćwiczenie „4 style rozwiązywania konfliktu”.

     4. Budowanie klimatu organizacyjnego

 • standardy organizacji jako wsparcie efektywności
 • budowanie zaufania wśród pracowników
 • kultura konfliktu
 • systemy integracji pracowników
 1. Zarządzanie konfliktem
 • techniki wywierania wypływu pozwalające kierować konfliktem zgodnie z celem jaki chcemy osiągnąć
 • ćwiczenia rozwijające umiejętność kierowania konfliktem
 • sposoby reakcji ludzi w sytuacji konfliktu
 • analiza postaw i zachowań osób w sytuacjach konfliktowych – określanie indywidualnego stylu zachowania, czyli w  jaki sposób poszczególni uczestnicy reagują na konflikt
 • jednostki konfliktowe
 • rozpoznawanie konfliktu w jego wczesnej fazie
 1. Typy kultur organizacyjnych
 • klan
 • hierarchia
 • rynek
 • adhokracja
 • wpływ kultury organizacyjnej na powstawanie konfliktów w twojej firmie
 1. Umiejętności osobiste menedżera a rozwiązanie trudnych sytuacji
 • asertywne prawa własne i innych osób
 • postawy życiowe
 • asertywne radzenie sobie w sytuacjach niejasnych
 • klaryfikacja aluzyjnej i uwikłanej krytyki
 • asertywna obrona przed krytyką i atakiem

Dla kogo jest to szkolenie:

 • dla przedsiębiorców, którzy chcą skuteczniej zarządzać organizacją i osiągać większe zyski, bez względu na branżę i wielkość prowadzonej działalności,
 • dla osób, które chcą usprawnić pracę zespołów/ liderów
 • dla ludzi, którzy chcą mieć wyższą efektywność wykonywanych zadań
 • dla managerów, którzy chcą zwiększyć efektywność swoich zespołów i poszerzyć własne kompetencje.

Wymagania:

Komputer lub urządzenie mobilne do pracy zdalnej, kamera, mikrofon oraz stabilny dostęp do Internetu.

Wykładowca:

Magdalena Ciesielska

Informacje dodatkowe:

kontakt@irbir.pl

tel. 570-840-760

Cena: 1100,00 zł (w tym 23% VAT)

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.

© 2023 – Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości

Scroll to top