Pozyskaj talenty z rynku i skutecznie zaangażuj je w budowę firmy. Zmniejsz rotację w firmie i spraw, aby najlepsi zostali z Tobą na lata! Planowanie zatrudnienia stanowi jeden z kluczowych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi w każdej organizacji.

 

20 kwiecień 2024 r

Godziny zajęć: 09:00 – 15:00

Szkolenie odbywa się 100% on-line

1,100.00

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy oraz trening umiejętności w zakresie sporządzenia planu zatrudnienia dla organizacji. Koszt zastąpienia pracownika, który odchodzi, równa się wartości jego rocznego wynagrodzenia. Za 80% rotacji odpowiadają złe decyzje o zatrudnieniu. Warto więc inwestować w umiejętności, które pozwolą nam precyzyjnie zatrudniać. To początek drogi, ponieważ to, czy pracownik pozostanie z Tobą na dłużej, zależy od czynników twardych (wynagrodzenie, zakres obowiązków, możliwości rozwoju), jak i od czynników miękkich, takich jak kultura organizacyjna, komunikacja z przełożonym. Od poprawnego zdefiniowania potrzeb kadrowych zależy bowiem treść pozostałych procesów personalnych takich jak rekrutacja, selekcja, rozwój zasobów ludzkich, kształtowanie ścieżek karier, a także odejścia i zwolnienia. Plan zatrudnienia określa ilu i jakich ludzi organizacja będzie potrzebowała w przyszłości, a także jakich zasobów wymaga jego realizacja.

Korzyści dla uczestnika:

 • poznasz podstawowe założenia dotyczące planowania zatrudnienia w przedsiębiorstwie, w tym zagadnienie strategii ogólnej i personalnej, polityki personalnej oraz sposobu formułowania celów
 • poznasz przebieg procesu planowania zatrudnienia, oraz szczegółową charakterystykę poszczególnych etapów
 • zdobędziesz umiejętności związane z wyszukiwaniem informacji wewnątrz organizacji i na zewnątrz na potrzeby określenie popytu i podaży zasobów ludzkich
 • zdobędziesz umiejętności w zakresie badania i analizy pracy, dzięki której możliwe jest określenie etatyzacji na poszczególnych stanowiskach w organizacji,
 • będziesz trenować umiejętności w zakresie wnioskowania na podstawie zgromadzonych danych oraz projektować działania zarządcze związane z niedoborem i/lub nadwyżką zasobów ludzkich w organizacji
 • rozwiniesz kompetencje związane z planowaniem zatrudnienia, które wykorzystywane są w procesach etatyzacji i budżetowania tego obszaru
 • wypracujesz własnej metodyki w zakresie prognozowania zmian w obszarze popytu i podaży zasobów ludzkich, a także gromadzenia danych w tym obszarze
 • zdobędziesz praktyczne umiejętności związane z korzystaniem z narzędzi wykorzystywanych w procesie gromadzenia danych na potrzeby planu,
 • rozwiniesz strategiczne spojrzenie na proces planowania zatrudnienia.

Program szkolenia:

1. Istota i znaczenie planowania zatrudnienia w organizacji:

 • istota planu zatrudnienia,
 • cele planowania zatrudnienia,
 • konsekwencje braku / niedociągnięć w obszarze planowania zatrudnienia,
 • struktura procesu planowania zatrudnienia

2. Rekrutacja:

 • etapy procesu rekrutacji,
 • określanie potrzeb stanowiskowych,
 • budowanie profilu osobowościowego,
 • weryfikacja mocnych i słabych stron kandydata,
 • podejmowanie decyzji o zatrudnieniu,
 • wprowadzanie nowych pracowników do zespołu,
 • rozwiązywanie współpracy.

3. Rozwój:

 • budowanie wizji współpracy i ścieżki kariery członka zespołu,
 • szkolenie i coaching zespołu,
 • zarządzanie wypaleniem zawodowym,
 • zarządzanie kryzysami i konfliktami.

4. Motywowanie:

 • piramida motywacji,
 • piramida Logana,
 • techniki motywowania zespołu,
 • modele potrzeb.

5. Oceny:

 • systemy ocen pracowniczych,
 • feedback.
 • optymalizacja zatrudnienia
 • istota optymalizacji zatrudnienia,
 • projektowanie nowej organizacji na bazie informacji zgromadzonych w procesie etatyzacji,
 • wdrażanie projektu usprawnień.
 • Restrukturyzacja zatrudnienia
 •  uwarunkowania restrukturyzacji,
 •  wdrażanie restrukturyzacji w organizacji,
 •  współpraca z firmą zewnętrzną.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • dla menedżerów i przedsiębiorców którzy chcą skuteczniej prowadzić zespół,

 • dla specjalistów pracujących w działach HR,
 • dla każdego, kto mierzy się ze współczesnymi wyzwaniami związanymi z pozyskiwaniem pracowników,

 • dla każdego, kto współpracuje z zespołami.

 

Informacje organizacyjne:

Wymagania:

Komputer lub urządzenie mobilne do pracy zdalnej, kamera, mikrofon oraz stabilny dostęp do Internetu.

Wykładowca:

Magdalena Ciesielska

Informacje dodatkowe:

kontakt@irbir.pl

tel. 570-840-760

Cena: 1100,00 zł (w tym 23% VAT)

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

© 2023 – Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości

Scroll to top