Jednym z wielu aspektów prawnych prowadzenia każdego biznesu oprócz zagadnień o charakterze podatkowym są niewątpliwe rozliczenia z ZUS – zarówno te dotyczące samego przedsiębiorcy, jak i zatrudnianych przez niego pracowników.

10 luty 2024 r

Godziny zajęć: 09:00 – 15:00

Szkolenie odbywa się 100% on-line

500.00

Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami naliczania wynagrodzeń zarówno od umów o pracę jak i umów cywilno-prawnych oraz zasadami rozliczania składek ZUS. O ile w dużych firmach tematyką tą zajmują się wyspecjalizowane służby kadrowe, o tyle w przypadku małych firm czynności te spoczywają bardzo często na samych przedsiębiorcach, jego pracownikach administracyjnych lub księgowych – w tym również księgowych prowadzących lub pracujących w biurach rachunkowych. 

Korzyści dla uczestnika:

 • poznasz zasady opłacania składek na ZUS 
 • nauczysz się samodzielnie obliczać wysokość składek przedsiębiorcy w różnych sytuacjach np. w przypadku małego zus plus, zwolnienia lekarskiego czy urlopu macierzyńskiego 
 • poznasz zasady naliczania wynagrodzeń z umowy o pracę i umów cywilno-prawnych 
 • nabędziesz umiejętność sporządzania rocznych rozliczeń pracowników do urzędu skarbowego 

Program szkolenia:

 1.   Rozliczanie ZUS przedsiębiorcy

– od czego zależy wysokość składek przedsiębiorcy

– podstawa składek na ZUS przedsiębiorcy

– naliczanie wysokości składek: ulga na start, preferencyjny ZUS, duży ZUS

– ustalanie wysokości składek przy małym ZUS plus

– zgłoszenie przedsiębiorcy w ZUS – wykaz kodów

– zgłaszanie, rozliczanie i wyrejestrowywanie przedsiębiorcy w ZUS

– terminy rozliczania składek na ZUS

 1.   Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę

– składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez ubezpieczonego

– składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez płatnika składek

– składka na ubezpieczenie zdrowotne

– składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

– koszty uzyskania przychodu przy umowie o pracę,

– opodatkowanie umów o pracę

– roczne rozliczenie z urzędem skarbowym: PIT 11, PIT 4R

– pracownicze plany kapitałowe

– naliczanie wynagrodzeń od pracowników do 26 roku życia

 1.   Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło

– zasady naliczania składek ZUS przy umowach cywilnoprawnych

– zasady opodatkowania umów cywilnoprawnych

– koszty uzyskania przychodów od umowy zlecenia i dzieło

– minimalna stawka wynagrodzenia przy umowach zlecenia

– rejestr godzin pracy zleceniobiorcy a wysokość wynagrodzenia

– rozliczanie umów zlecenia zawartymi ze studentami do 26 roku życia

– rozliczanie ryczałtowe umów cywilnoprawnych

– roczne rozliczenie z urzędem skarbowym: PIT 11, PIT 4R, PIT 8AR

 1. Rozliczenia pracowników w ZUS

– dokumenty zgłoszeniowe pracownika do ZUS

– wyrejestrowanie pracownika z ZUS

– miesięczne raporty rozliczeniowe

– zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

– terminy rozliczeń z ZUS

Dla kogo jest to szkolenie:

 • przedsiębiorcy chcący samodzielnie prowadzić swoje rozliczenia z ZUS lub poznać zasady naliczania wynagrodzeń,
 • osoby chcące założyć biuro rachunkowe,
 • pracownicy biur rachunkowych mający samodzielnie rozliczać firmy od A do Z,
 • osoby chcące założyć własny biznes,
 • księgowi chcący nabyć wiedzę w zakresie naliczania wynagrodzeń i podlegania ZUS,
 • pracownicy działów finansowo-administracyjnych odpowiadający za sprawy pracownicze,
 • księgowi chcący zdobyć dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.

Informacje organizacyjne:

Wymagania:

Komputer lub urządzenie mobilne do pracy zdalnej, kamera, mikrofon oraz stabilny dostęp do Internetu.

Wykładowca:

Magdalena Ciesielska

Informacje dodatkowe:

kontakt@irbir.pl

tel. 570-840-760

Cena: 500,00 zł (w tym 23% VAT)

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

© 2023 – Instytut Rozwoju Biznesu i Rachunkowości

Scroll to top