kontakt@irbir.pl
+48 535 565 012

Akcja kierunek firma

Współpraca ze szkołami

Praktykologia wprowadza do klasy wysokiej jakości wolontariuszy z naszej społeczności, aby dostarczać sprawdzone, praktyczne programy z zakresu wiedzy finansowej, prawnej, rozwoju osobistego i przedsiębiorczości, które inspirują uczniów do zrozumienia możliwości oferowanych przez edukację.

Skontaktuj się z nami poprzez e-mail:
fundacja@praktykologia.pl,
aby zapoznać się z wieloma możliwościami korzystania z programów Praktykologii

ZNACZENIE POBYTU W SZKOLE
Praktykologia wzmacnia wartość edukacji.

PRZYGOTOWANIE DO PRAWDZIWEGO ŚWIATA
Łączymy to, czego uczy się w klasie ze światem zewnętrznym.

NOWE TECHNOLOGIE
Korzystamy z nowych technologii, aby dotrzeć do jak największej liczby dzieci i młodzieży.

KIERUNEK FIRMA

Kierunek Firma to projekt, którego celem jest bezpośredni kontakt uczniów i nauczycieli z przedsiębiorcami, ich firmami, stylem zarządzania i prowadzenia swoich firm. Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym, szkoła natomiast otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do planowania ścieżki zawodowej.

Realizacja programu polega na zorganizowaniu około dwugodzinnej wycieczki do przedsiębiorstw funkcjonujących w najbliższej okolicy szkoły w ramach godzin z wychowawcą bądź zajęć z wiedzy o społeczeństwie.

Udział i zaangażowanie szkoły są potwierdzane certyfikatem dla danej placówki oświatowej. Podobny certyfikat otrzymuje także nauczyciel organizujący wycieczkę do firmy oraz współpracująca ze szkołą firma lub instytucja.

Uczestnicząc w programie Kierunek Firma, szkoła otrzymuje gotowy pomysł na wzbogacenie tradycyjnej lekcji, a firma okazję do zaprezentowania swojej działalności.

Program jest prowadzony również w wersji online. Umożliwia uczniom zapoznanie się z wybranymi firmami czy instytucjami w przypadku kiedy znajdują się one w takiej odległości od szkoły, że uczniowie nie byliby w stanie zorganizować wycieczki do niego ani wolontariusz nie byłby w stanie przeprowadzić spotkania w szkole. Ten projekt dotyczy bardzo specyficznych firm czy branż, które położone są w określonych regionach Polski. Umożliwia np. poznanie zawodu marynarza uczniom z terenu woj. śląskiego czy małopolskiego, czy też poznanie stylu pracy górników przez młodzież z woj. pomorskiego czy zachodniopomorskiego.

Kontakt wolontariusza z młodzieżą odbywa się przez dowolny komunikator, w celu realizacji e-spotkania w formie połączenia on-line.

My, Instytut